Komunikaty - Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie

Przejdź do treści
APEL PROBOSZCZA:
Każde życie jest bezcenne. Jeśli nie musisz wychodzić, zostań w domu. Jeśli masz katar lub nawet lekki kaszel, lub po prostu na początku choroby dziwne samopoczucie (tak jak było w moim przypadku), odizoluj się od bliźnich i obserwuj swój organizm. Istnieje przepiękna, choć niestety zapomniana, cnota r o z t r o p n o ś c i, która polega na umiejętności dostrzegania konsekwencji czynu lub jego zaniechania. Tak, tu potrzebna jest wielka roztropność i ostrożność. Nie możemy swojej gorliwości religijnej stawiać ponad bezpieczeństwo naszych bliźnich.  Kościół Święty zawsze znajduje środki do realizacji naszego powołania do świętości - udziela nam dyspensy, nie po to by nas odsunąć od siebie, ale po to by nas ochronić tak, jak matka chroni swoje dzieci...  "WIARA i ROZUM (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy..." - tak w słynnej encyklice Fides et ratio napisał św. Jan Paweł II. Dziś szczególnie potrzeba nam owych dwu skrzydeł, na których poszybujemy z nadzieją w przyszłość... Dziś potrzeba nam zdać egzamin z miłości bliźniego, miłości, która ma być rozumna i odpowiedzialna - a nie czysto emocjonalna czy wprost - egoistyczna. Pandemia oznacza powszechne niebezpieczeństwo zachorowania i w konsekwencji utraty życia. Jak żyć ze świadomością, że to ja właśnie, przez brak roztropności stałem się przyczyną zachorowania (śmierci) mojego sąsiada, kolegi z pracy, koleżanki z ławki kościelnej, swojego proboszcza i jego wikariusza (jedynego pomocnika)... i to tuż przed największymi świętami w roku kościelnym...? Popatrzmy w oczy tym, którzy w ostatnim czasie pochowali w naszej parafii swoich najbliższych...  Potrzeba nam jedności i zaufania.  Pan Jezus powiedział: "Nie każdy, który Mi mówi Panie, Panie, wejdzie do królestwa Bożego, lecz ten który spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie" (Mt 7,21). Zapytajmy: Co jest wolą Ojca Niebieskiego? Tą wolą jest przykazanie miłości - największe przykazanie -  przykazanie miłości Boga i bliźniego...  nie tylko Boga...  - ale także bliźniego.
  Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, kórzy z wielką odpowiedzialnością za siebie i swoich bliskich zachowują obowiązujący reżim sanitarny. Dziękuję wszystkim, którzy mając możliwość wyboru wielu propozycji transmisji nobożeństw z całej Polski, pozostają wierni naszemu kościołowi i Sanktuarium. Dziękuję w tym miejscu także za ofiarne wsparcie naszego kościoła i klasztoru środkami pomocy materialnej i żywnościowej w czasie naszego zdrowia i przebytej choroby. Możemy tylko dziękować i modlić się z Wami i za Was w tym szczególnie świętym  miejscu i w tym szczególnie trudnym czasie, który wspólnie przyszło nam przeżywać.
o.Wiktoryn Krysa OFM
Wróć do spisu treści