Msze św. gregoriańskie - Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie

Idź do spisu treści

Menu główne

Msze św. gregoriańskie

Informacje

CO TO SĄ MSZE ŚWIĘTE GREGORIAŃSKIE?
Msze Święte Gregoriańskie wywodzą swoją nazwę od imienia papieża św. Grzegorza Wielkiego. Istnieją szczegółowe regulacje kościelne dotyczące Mszy gregoriańskich. Określają one liczbę trzydziestu Mszy św. odprawianych w trybie ciągłym za jednego tylko zmarłego, nigdy zaś zbiorowo za kilku zmarłych.

  Msze gregoriańśkie wywodzą swą nazwę od imienia papieża Grzegorza Wielkiego (540-604). Są zawiązane z wydarzeniem, które miało miejsce z jego inspiracji. Grzegorz przed swoim wyborem na papieża był przełożonym założonego przez siebie w 575 roku klasztoru na wzgórzu Celio w Rzymie. W IV Księdze Dialogów Grzegorz stwierdza, że ofiara Mszy świętej pomaga osobom potrzebującym oczyszczenia po śmierci (por. Patrologia Latina,77,416) i jako przykład podaje doświadczenie z życia swego klasztoru. Po śmierci jednego z mnichów imieniem Justus w jego celi znaleziono trzy złote monety, których posiadanie sprzeciwiało sie regule życia monastycznego, przewidującej wspólne korzystanie z dóbr materialnych. Grzegorz, aby pomóc  zmarłemu oczyścić się po śmierci z powyższego grzechu, polecił odprawienie za niego trzydziestu Mszy świętych - każdego dnia jednej. Po trzydziestu dniach zmarły Justus ukazał się w nocy jednemu z braci, Kopiozjuszowi mówiąc, że został uwolniony od wszelkiej kary. Kopiozjusz nic nie wiedział o odprawionych Mszach i gdy później ujawnił treść swojego widzenia pozostali współbracia doszli do wniosku, że nastąpiło ono w trzydziestym dniu odprawiania Mszy św. za Justusa. Uznano to za znak, że Msze św. odniosły oczekiwany skutek (por.tamże,420-421).

Pod wpływem autorytetu Grzegorza - także jako biskupa Rzymu - zwyczaj odprawiania trzydziestu Mszy św. za osobę zmarłą zyskiwał swoje miejsce w praktyce religijnej Wiecznego Miasta. W Europie rozprzestrzeniał się stopniowo, począwszy od VIII wieku - najpierw w klasztorach, potem także w innych kościołach.

Jeżeli chodzi o znaczenie Mszy gregoriańskich, to nie istnieje żadna oficjalna doktryna Kościoła związana z nimi. Powinny one być traktowane jako Msze św. za zmarłych. Zwyczaj ofiarowania Mszy św. za zmarłych jest tradycją przedgregoriańską, która została potwierdzona przez Sobór Trydencki jako najbardziej skuteczny sposób modlitwy za osoby, które potrzebują oczyszczenia po śmierci. Kościół jest przekonany o nieskończonej wartości Mszy świętej wypływającej z zasług Chrystusa. Znaczenie to dotyczy nie tylko samych uczestników Mszy św., ale także osób lub spraw w intencji któych jest ona odprawiana przez kapłana. Zwyczaj odprawiani Mszy gregoriańskich znalazł swoje potwierdzenie przez Stolicę Apostolską dopiero w XIX wieku i to wyłącznie jako pobożna praktyka wiernych oparta na ich przeświadczeniu, które nie jest sprzeczne z nauką Kościoła. W wypadku Mszy gregoriańskich mamy więc do czynienia tylko z przekonaniem wiernych, które wskazywało zawsze na szczególną skuteczność powyższych Mszy św. Podobnie jak pozostałe intencje mszalne ofiarowane za osobę zmarłą, są one prośbą o uwolnienie zmarłego od konsekwencji grzechu. Sama liczba tzrydzieści nie może być nigdy łączona z gwarancją wybawienia od pokuty po śmierci. Człowiek zgodnie ze swoją naturą poszukuje pewności dotyczącej losu zmarłych. Msze  gregoriańskie nie mogą być jednak podstawą takiej gwarancji. Człowiek może zawsze prosić, ale tym, który wysłuchuje próśb jest Bóg. Ostateczną wartość powyższych Mszy św. zna tylko On.

SZCZEGÓLOWE REGULACJE  KOŚCIELNE DOTYCZĄCE ODPRAWIANIA MSZY GREGORIAŃSKICH
Szczegółowe regulacje kościelne określają liczbę Mszy św. na trzydzieści odprawianych w trybie ciągłym. Wyjątkami od tej reguły mogą być nieprzewidziane  przeszkody, takie jak np. choroba kapłana lub celebracja (pogrzeb, ślub), której odprawienie jest danego dnia konieczne. W takich wypadkach cykl Mszy gregoriańskich zachowuje wartość, jaką Kościół z nimi łączy. W przypadku podobnych przeszkód cykl przesuwa się o ilość dni, których brakuje do pełnej liczby trzydziestu (por. Deklaracja Kongregacji Soboru z 24.02.1967). Ponadto określa się jednoznacznie, że Msze gregoriańśkie mogą być odprawiane za jednego tylko zmarłego, nigdy zaś zbiorowo za kilku zmarłych. Wskazuje się także, że nie jest konieczne, aby podobne Msze święte były odprawianie zawsze przez tego samego kapłana lub przy tym samym ołtarzu (w kościele). Ważna jest ciągłość dni; same natomiast Msze św. mogą być sprawowane przez wielu księży i w wielu miejscach. Nie mogą także dwie Msze gregoriańskie tego samego cyklu zostać odprawione jednego dnia; muszą to być dni po sobie następujące.

Msze święte gregoriańskie sprawujemy według terminów ustalonych z zamawiającym.

W SPRAWIE ZAMAWIANIA I REZERWACJI MSZY ŚW. NALEŻY PISAĆ NA ADRES:
Klasztor OO. Bernardynów / Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej
Plac Staszica 6
22-500 HRUBIESZÓW
tel. 84 696 23 93
bernardyni.hrubieszow@onet.pl
NUMER KONTA BANKOWEGO:


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego