a1 - Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie

Przejdź do treści
Apostolat  
Działalność duszpasterska sanktuarium i parafii
Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej i parafia oo. Bernardynów pw. św Stanisława Kostki prowadzi ożywioną działalność religijną. Aktywnie działają następujące grupy duszpasterskie:
  • Rada Parafialna,
  • Franciszkański Zakon Świeckich oraz Grupa Charytatywna,
  • Żywy Różaniec,
  • Grupa Biblijna
  • Liturgiczna Służba Ołtarza,
  • Schola,
  • Chór mieszany,
  • Asysta Procesyjna.
Ponadto ojcowie zajmują się katechizacją dzieci i młodzieży także poza swoją parafią pomagając parafii św. Mikołaja. Opieką duszpasterską obejmują m.in. Stowarzyszenie Amazonek w Hrubieszowie oraz osoby chore i starsze odwiedzając je z posługą sakramentalną z okazji pierwszych piątków miesiąca oraz na każde wezwanie. Klasztor swoją działalnością wspomaga także okoliczne parafie spiesząc z posługą słowa Bożego oraz pomocą w spowiedzi. Ojcowie głoszą również rekolekcje i dni skupienia także poza terenem diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
Wróć do spisu treści