ch1 - Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie

Przejdź do treści
Duszpasterstwo sakramentalne

Sakramenty św. to znaki i narzędzia, za pośrednictwem których Duch Święty rozlewa łaskę
Chrystusa-Głowy, w Kościele, który jest Jego Ciałem.

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest,
bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania.
Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego.

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1210

SAKRAMENTY CHRZTU ŚWIĘTEGO

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierająca dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzenia jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: ,,Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie''. (Katechizm Kościół Katolickiego, Pallottinum 1999, s. 298).

  • W naszej parafii chrztu św. udzielamy zwyczajnie dzieciom naszych parafian. Parafianinem
    jest ten, kto posiada stałe lub tymczasowe faktyczne zamieszkanie na terenie naszej parafi.
  • Można ochrzcić dziecko w naszym kościele także pochodzące spoza naszej parafii – ale tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Księdza Proboszcza swojej parafii.
  • Sakramentu chrztu udzielany jest w naszym kościele w dowolną niedzielę miesiąca podczas
Mszy św. o godzinie 11:00. W wyjątkowych przypadkach sakramentu chrztu może być
udzielony za zgodą Ojca Proboszcza w innym terminie.

Wróć do spisu treści