ch2 - Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie

Przejdź do treści
ch2

Jakie kroki należy podjąć przed chrztem swojego dziecka:
 1. Miesiąc przed planowanym chrztem – przynajmniej jedno z rodziców udaje się do kancelarii
  parafialnej w godzinach jej urzędowania wraz z świadectwem urodzenia dziecka i innymi potrzebnymi dokumentami.
 2. W kancelarii zostaje spisany Formularz Zgłoszenia Dziecka do Chrztu z którego dane zostają wpisane do Księgi Chrztów.
 3. Przed przyjściem do kancelarii należy wybrać matkę i ojca chrzestnego – podać: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, data i miejsce ślubu kościelnego, miejsce zamieszkania.
 4. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązania przynieść ze swoich parafii zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami – takie zaświadczenie wydaje zawsze kancelaria parafialna parafii, w której się faktycznie mieszka. W przypadku nie dostarczenia takiego zaświadczenia osoba nie może zostać dopuszczona do godności matki czy ojca chrzestnego.
 5. Rodzice i chrzestni, jeżeli nie mają ku temu przeszkód, powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty. (Nie mogą skorzystać z sakramentu pokuty osoby żyjące ze sobą na sposób małżeństwa, ale nie mające ślubu kościelnego – a więc osoby żyjące z sobą tylko po ślubie cywilnym czy też w tzw. konkubinacie).
 6. W dniu chrztu należy przybyć do kancelarii parafialnej ok. 15 minut przed Uroczystością.
 7. Należy przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla swojego dziecka.
 8. W czasie Mszy św. należy przystąpić do komunii św. Dobrze jest ofiarować Komunię św. w intencji dziecka.
 9. Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznicę urodzin lub chrztu św. - udzielone zostanie wówczas specjalne błogosławieństwo dla dziecka i jego rodziców na zakończenie Mszy św.
 10. Dzieci chore znajdujące się w niebezpieczeństwie śmierci chrzcimy o każdej porze.

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

 • Ukończony 16 rok życia,
 • osoba po bierzmowaniu,
 • posiadająca zaświadczenie z swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (dotyczy tylko osób mieszkających poza terenem naszej parafii),
 • osoba, które żyje w sakramentalnym związku małżeńskim (osoby na ślubie cywilnym czy w konkubinacie nie mogą zostać chrzestnymi).

Podstawowe informacje o sakramencie chrztu św. - katecheza
Wróć do spisu treści