ch3 - Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie

Przejdź do treści
BIERZMOWANIE

Sakrament bierzmowania udzielany jest co 2 lata młodzieży II i III klasy gimnazjum.
Przygotowują do niego katecheci w czasie zajęć szkolnych oraz na specjalnej katechezie przy parafii. Przypominamy, że do tego sakramentu przystępujemy w parafii zamieszkania ( a nie np. w parafii, na terenie której znajduje się szkoła, w której się uczę!). Do końca sierpnia zgłaszamy w kancelarii chęć przygotowania się i przyjęcia bierzmowania w rozpoczynającym się roku szkolnym. Kandydaci zostaną poinformowani o terminach i sposobie przygotowania. Natomiast do końca października trzeba dostarczyć metrykę chrztu
świętego. Te zasady dotyczą także osób, które już skończyły gimnazjum, a wcześniej do tego sakramentu nie przystąpiły.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

,,Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu''. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 379).

Sakrament małżeństwa mogą przyjąć ci narzeczeni:

 • którzy w świetle wiary rozeznali, że małżeństwo jest ich powołaniem życiowym,
 • którzy ukończyli 18 lat,
 • z których przynajmniej jedno posiada stałe lub tymczasowe faktyczne zamieszkanie (nie mylić z zameldowaniem) albo miesięczny pobyt z zamiarem zamieszkania w naszej parafii,
 • którzy przeszli odpowiednie przygotowanie chrześcijańskie i małżeńskie.

 1. Zasadą ogólnie przyjęta na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się parafii faktycznego zamieszkania (a nie stałego czy tymczasowego zameldowania) narzeczonej i narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na konieczność zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję (czyli specjalną zgodę) na ślub w innym kościele.
  Podobnie – gdy ktoś chciał zawrzeć sakrament małżeństwa w naszym kościele a nie pochodziłby z naszej parafii – potrzebuje na to zgody (licencji) od swojego Księdza Proboszcza.
 2. Warto wrócić do niestety zapomnianego już zwyczaju zaręczyn, które zawierano na kilka miesięcy, a czasem nawet lat przed ślubem.
 3. Zarezerwować dzień i godzinę ślubu można nawet rok przed samym zawarciem sakramentu małżeństwa.
 4. Na 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z Ojcem Proboszczem na spisanie protokołu przedślubnego. Na spisanie tego protokół trzeba przynieść następujące dokumenty:

 • Dowód osobisty narzeczonego i narzeczonej,
 • świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły średniej lub zawodowej,
 • świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania – ważne trzy miesiące,
 • świadectwo bierzmowania – jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego ważne trzy miesiące,
 • zaświadczenie o odbyciu nauk przedślubnych.

  5.  Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej parafii – wtedy przy spisywaniu protokółu przedślubnego otrzymują ,,Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi'', którą zanoszą do kancelarii parafialnej parafii miejsca swojego zamieszkania. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego takie zapowiedzi muszą zostać wygłoszone w parafii zamieszkania przez dwie niedziele.
  6.  Narzeczeni otrzymują także karteczkę do spowiedzi św. na dwie spowiedzi przed zawarciem ślubu. Należy pamiętać by spowiedzi następowały w miesięcznym odstępie i po każdej spowiedzi poprosić o podpis spowiednika. Przed rozpoczęciem spowiedzi należy powiedzieć księdzu spowiednikowi, że jest spowiedź przedślubna.
  7.  W wypadku ślubu konkordatowego potrzebne jest ,,Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa''. Zaświadczenie to jest ważne trzy miesiące. Narzeczeni otrzymują je w trzech kopiach w Urzędzie Stanu Cywilnego. (Jedno zaświadczenie otrzymują młodzi po ślubie, jedno zostaje w dokumentach kościelnych, a jedno parafia miejsca ślubu dostarcza do USC w ciągu 5 dni).
  8.  Jest możliwe dodatkowe strojenie kościoła – np. dodatkowe kwiaty, itp. - odpowiedzialna jest za to wyznaczona osoba w parafii, z którą  można się skontaktować za pośrednictwem Ojca Proboszcza. Można też wynająć zajmującą się tym firmę. Zgodnie ze wskazaniami liturgicznymi w kościele nie można umieszczać żadnych sztucznych kwiatów.
  9.Dzień przed ślubem narzeczeni wraz ze świadkami przychodzą do kancelarii parafialnej po Mszy św. o godz. 18:30 (podczas tej Mszy św. mogą skorzystać z sakramentu pokuty) i składają podpisy w Księdze Małżeństw. Wtedy także sprawdza się czy wszystkie dokumenty są w komplecie. Następnie narzeczeni otrzymują wskazówki odnośnie przebiegu ceremonii zaślubin oraz odpowiedzi na ewentualne pytania.

KONFERENCJE DLA NARZECZONYCH
odbywają się w parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie

 • Prowadzone przez księży: I, III, (V) niedziela miesiąca godz. 9:00
 • prowadzone przez Poradnię Rodziną: II, IV niedziela miesiąca godz. 9:00

PORADNIA RODZINNA
przy parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie
 • czynna we wtorki w godz. 16.30-17:00.


Wróć do spisu treści