f1 - Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie

Przejdź do treści
  
Modlitwy do MB Sokalskiej
MODLITWA
Do Matki Bożej Sokalskiej

Matko, co każdej pilnujesz strzechy,
i w serca nasze wylewasz pociechy.
Twe dzieci żebrzą Ciebie ze łzami,
Panno Sokalska módl się za nami.

Przed Twym obrazem przez całe wieki,
dawałaś biednym znaki opieki.
Okaż i dzisiaj matczyne serce,
pociesz nas w smutku i w poniewierce.

Matko w Hrubieszowie (Sokalu) z cudów słynąca,
do Ciebie płynie prośba gorąca.
Ty wiesz najlepiej co dziecko boli,
Pociesz nas ulżyj w naszej niedoli.

MODLITWA
do Matki Bożej Pocieszenia z Sokala
z okazji przywiezienia wizerunku z Krakowa
do nowego Sanktuarium w Hrubieszowie

Czternastowieczna Matko Najświętsza,
Przymierze między dawnymi i nowymi laty,
Któraś ocalała ze zniszczonego przez Tatarów Sokala,
U której chroniła się ludność
Ufając Twojej niezawodnej opiece,
Przed którą nawet Bohdan Chmielnicki padł na kolona
Nie ośmielając na rabunek klasztoru ojców bernardynów,
Matko Boża Pocieszenia z Sokala
Otaczana od wieków czcią przez lud polski, ruski i litewski,
Która nie mogłaś się rozstać
Po ostatniej wojnie z wygnańcami ze Wschodu-
Matko Najświętsza potrzebna nam dłużej niż na zawsze
Bądź i teraz dla nas
W dzisiejszych tak trudnych czasach
Znakiem Twojej obecności, pociech i niezawodnej nadziei.

ks. Jan Twardowski, Warszawa, 8 września 2002 r.

Wróć do spisu treści