f2 - Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie

Przejdź do treści
  

Pieśń
o Najświętszej matce w cudownym Obrazie Sokalskim

(Na nutę:Bądź pozdrowiona Panienko Maryjo)
Witaj pociecho w tym płaczu padole;
Uśmierz gniew Boski za ludzkie swawole,
Z Sokala łaska Twoja na świat płynie,
Doznaje tego Lwów, Bełz i Wołynie.
Ty w smutku cieszysz wszystkie ludzkie stany,
Tyś z wielu jeńców zrzuciła kajdany.

Tyś do żywota zmarłych przywracała,
Świadkiem korona polska tego cała,
Tu moc z obrazu Twego czartów gromi.
Ślepi wzrok biorą, szczudła kładą chromi.
Tu każdy będąc mocnej tylko wiary.
Nowe od Ciebie zwykł odbierać dary.

Czem Innocenty trzynasty wzruszony,
Założył na obraz Twój śliczne korony,
Abyś polskiego broniła narodu,
Od moru, wojny, powietrza i głodu.
Niechże łask Twoich te mamy dowody:
Udziel Polakom serc wzajemnych zgody.

Uspokój Państwo zmieszane rozruchem,
By wszyscy tchnęli pobożności duchem,
A osobliwie w skonania godzinie,
Niechaj nas Matko! Łaska Twa nie minie.
My dziś Twojej błagamy opieki
By Bóg w Tobie był wielbion na wieki.
Amen.Wróć do spisu treści