FZ_1 - Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie

Przejdź do treści
Nasz franciszkański Zakon

Nazwa popularna zakonu: Ojcowie Bernardyni

Oficjalna nazwa zakonu: Zakon Braci Mniejszych – Ordo
Fratrum Minorum (OFM)

Założyciel naszej polskiej prowincji: Święty Jan Kapistran (1386-1456)

Nasza wspólnota jest jedną z pięciu polskich prowincji Zakonu Braci Mniejszych
(franciszkanów brązowych) w Polsce. Początki naszej obecności na ziemiach
polskich sięgają roku 1453, kiedy to do Krakowa przybył Franciszkański
zakonnik: św. Jan Kapistran. Na krakowskim rynku głosił on płomienne
kazania, które gromadziły tłumy słuchaczy. Jak podają historycy, Jan
Kapistran ogromne rzesze ludzi przyciągał nie tylko swym talentem
kaznodziejskim, dzięki któremu w sposób jasny i zjednujący serca słuchaczy
przekazywał naukę Ewangelii, ale także przykładem życia autentycznie
chrześcijańskiego.

Wielu młodych ludzi urzeczonych postacią franciszkańskiego kaznodziei, zapragnęło
jak on poświęcić swoje życie Bogu w zakonie Biedaczyny z Asyżu. Dla nich
właśnie u stóp Wawelu, Jan Kapistran założył klasztor pod wezwaniem innego
świętego franciszkanina: świętego Bernardyna ze Sieny. Stąd właśnie jego mieszkańców
  • dla odróżnienia od franciszkanów konwentualnych, którzy mieli już klasztor w
Krakowie – zaczęto nazywać nie franciszkanami, ale ,,braćmi od świętego Bernardyna”, a
z czasem po prostu krótko: bernardynami. Nazwa ta tak przylgnęła do zakonników, że
stała się nieodłączna. Na stałe zapisała się w historii Polski, w literaturze, czy nazewnictwie
ulic.

Strój zakonny: Brązowy habit z kapturem, przepasany białym sznurem z trzema węzłami,
oznaczającymi trzy śluby zakonne: posłuszeństwo, ubóstwo, i czystość.

Hasło Zakonu: POKÓJ I DOBRO!

Najbardziej znani święci: Franciszek Asyżu, Antoni z Padwy

Święci z naszej bernardyńskiej Prowincji: św. Jan z Dukli, św. Szymon z Lipnicy, bł.
Władysław z Gielniowa, sługa Boży Rafał z Proszowic, bł. Anastazy Pankiewicz

Liczby: Zakon Braci Mniejszych na świecie liczy 16329 członków. Podzielony jest
na 109 Prowincji. Nasi zakonnicy są obecni w 105 krajach świata na 192 aktualnie
istniejących. Zakon posiada 2674 domy zakonne. Kościół powierzył zakonowi
2199 parafii i powołał z niego 6 kardynałów, 9 arcybiskupów i 96 biskupów (dane z 2002 r.).
W Polsce funkcjonuje 5 prowincji naszego zakonu. Bracia naszej Prowincji pracują w 27
klasztorach w Polsce, a także podejmują pracę duszpasterską we Włoszech, w Niemczech,
Belgii, Austrii, w Argentynie, w Demokratycznej Republice Kongo, w Libii i Zimbabwe.
Wróć do spisu treści