FZ_2 - Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie

Przejdź do treści
Liczby: Zakon Braci Mniejszych na świecie liczy 16329 członków. Podzielony jest na 109 Prowincji.
Nasi zakonnicy są obecni w 105 krajach świata na 192 aktualnie istniejących. Zakon posiada 2674
domy zakonne. Kościół powierzył zakonowi 2199 parafii i powołał z niego 6 kardynałów, 9
arcybiskupów i 96 biskupów (dane z 2002 r.). W Polsce funkcjonuje 5 prowincji naszego zakonu.
Bracia naszej Prowincji pracują w 27 klasztorach w Polsce, a także podejmują pracę
duszpasterską we Włoszech, w Niemczech, Belgii, Austrii, w Argentynie, w Demokratycznej
Republice Kongo, w Libii i Zimbabwe.

  • Jesteśmy braterską wspólnotą, w której braci pod działaniem Ducha Świętego,
wiernie krocząc śladami Jezusa Chrystusa, całkowicie oddaje się Bogu, nade
wszystko umiłowanemu, żyjąc Ewangelią w Kościele, w sposób jaki
podyktował i ukazał św. Franciszek

  • Bracia jako naśladowcy św. Franciszka zobowiązują się prowadzić życie na
    wskroś ewangeliczne, mianowicie żyć w duchu modlitwy, pobożności i w
    braterskiej wspólnocie oraz dawać świadectwo pokuty i umniejszenia

  • Ożywieni miłością każdego do człowieka, bracia powinni nieść na cały
    świat orędzie Ewangelii oraz czynami głosić pojednanie, pokój,
sprawiedliwość, a także okazywać szacunek stworzeniu.

Zakon nasz tworzą bracia tak duchowni (ojcowie), jak i bez święceń (bracia). Na mocy ślubów zakonnych
wszyscy braci są całkowicie równi co do praw i obowiązków zakonnych, z wyjątkiem tych, które
wpływają ze święceń.

W roku 2009 świętujemy 800 lat istnienia
Zakonu Braci Mniejszych
(1209-2009)
Informacje z Portalu Duszpasterstwa
Wróć do spisu treści