j1 - Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie

Przejdź do treści
Msze św. W sanktuarium  
JAK ZAMÓWIĆ MSZE ŚW. W SANKTUARIUM?
Msza św. jest największym DAREM, jaki zostawił nam Zbawiciel. On sam ofiaruje się za swoich wyznawców. Spełnia się Pamiątka Wieczernika, uobecnia ofiara Jego Męki, śmierci i zmartwychwstania. Kapłan w imieniu Chrystusa modli się za lud, ofiaruje intencje polecone mu przez wiernych, a nasze pełne uczestnictwo we Mszy św. jest wtedy, gdy przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii św. Czy rozumiemy potrzebę zamawiania Mszy świętych, szukania Bożej pomocy, duchowego wsparcia, czy tylko liczymy na własne siły. Możemy też zamawiać Msze św. za bliskie nam osoby.Czasem bywa tak, że nie bardzo potrafimy sformułować swoją intencję. Nie musimy pisać wielu słów. Pan Bóg doskonale wie czego nam potrzeba. Należy jednak określić swoje pragnienie choćby w jednym zdaniu. Przykładowo podajemy wzory takich intencji:
 • Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski
 • Msza św. dziękczynno-błagalna o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże
 • W rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
 • W intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny
 • Błagalna o nawrócenie z nałogu
 • O uzdrowienie z ciężkiej choroby
 • O nawrócenie i przemianę życia
 • Przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć
 • Msza św. wynagradzająca
 • Msza św. o zdrowie i pokój w rodzinie
 • O nawrócenie i dobrą spowiedź
 • O pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu
 • O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka
 • O Bożą pomoc i opiekę Matki Najświętszej
 • Msza św. o rozwiązanie trudnej sprawy
 • W intencji Bogu wiadomej
 • O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
 • O szczęśliwą operację i zdrowie dla …....
 • O dobry wybór drogi życiowej
 • Za zmarłego śp. ….............
 • Za zmarłych z rodziny ….......
 • Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 • To są tylko niektóre przykłady sformułowania intencji mszalnych.

Wróć do spisu treści