p3 - Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie

Przejdź do treści
Co należy przygotować?
  • Stół nakryty białym obrusem,
  • Krzyż i dwie zapalone świece,
  • Można przygotować naczynie z wodą święconą.
Sakrament Namaszczenia Chorych udzielany jest:

  • chorym i osobom starszym,
  • osobom umierającym.

Jest to przede wszystkim sakrament uzdrowienia o czym świadczą słowa wypowiadane przez kapłana podczas udzielania tego sakramentu:
,,Przez to święte namaszczenie
niech Pan w swoim nieśkończonym miłosierdziu
wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen.
Pan, który odpuszcza ci grzechy,
niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen.”

Ewangelie świadczą o tym, że Chrystus wielką troską otaczał chorych w ich potrzebach cielesnych i duchowych oraz że to samo polecił czynić swoim wiernym. Szczególnym wyrazem tej troski jest ustanowiony przez Niego a ogłoszony w liście św. Jakuba (por. Jk 5,14-16) sakrament namaszczenia chorych, którego Kościół udziela swoim członkom przez namaszczenie i modlitwę kapłanów.

Człowiek niebezpiecznie chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadł ba duchu i podlegając pokusom nie zachwiał się w wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotkniętych chorobą, potężną moc i obronę.

Sakrament ten udziela choremu łaski Ducha Świętego, która umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i trwodze śmierci. Dzięki tej pomocy chory może nie tylko znosić dolegliwość choroby, ale także je przezwyciężyć i odzyskać zdrowie, jeżeli jest to pożyteczne dla zbawienia duszy. Jeżeli jest to potrzebne, namaszczenie odpuszcza grzechy.

Sakrament Namaszczenia Chorych nie jest udzielany osobom zmarłym – dlatego należy pamiętać, żeby w niebezpieczeństwie śmierci odpowiednio wcześnie wezwać kapłana
Wróć do spisu treści