R_1 - Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie

Przejdź do treści
  
ŻYWY RÓŻANIEC
Różaniec święty to jedna z najpiękniejszych modlitw zawsze tak bardzo polecana przez Kościół, sięgająca czasów św. Dominika. Modlitwa ta ma charakter medytacyjno - kontemplacyjny, wyrażony w czterech częściach – tajemnicach: Radosnej, Światła, Bolesnej i Chwalebnej. Może mieć w zależności od intencji modlącego wymiar błagalny, wstawienniczy lub dziękczynny. W objawieniach Fatimskich Matka Boża przekazała w 1917 roku 15 obietnic. Powiedziała między innymi: Różaniec stanowi skuteczną broń przeciw piekłu i zniszczy wszystkie herezje na świecie... …Ktokolwiek uczci Mnie przez odmawianie różańca, nie umrze śmiercią niespodziewaną, bez sakramentów świętych... Wielkim czcicielem Różańca Świętego, jego orędownikiem był św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673-1716) autor wspaniałych dzieł, szczególnie: Przedziwny Sekret Różańca. Szczególny charyzmat jako apostoł Różańca miał bł. Bartłomiej Longo. Jego droga świętości była oparta na natchnieniu jakie usłyszał w głębi serca: Kto szerzy różaniec, ten jest ocalony! . Bliższy naszym czasom jest św. Ojciec Pio, który różańcem a nazywał go ''bronią Maryi'' zawsze pokonywał szatana i jego wszystkich wysłanników. Jego ostatnim życzeniem dla duchowych dzieci było: ,,Kochajcie Maryję i czyńcie wszystko, by Ją kochano – zawsze odmawiajcie różaniec”. Trójce dzieci z Fatimy Maryja powtarzała: Módlcie się, módlcie się wiele na Różańcu...mówcie go co dziennie, powiedzcie ludziom by odmawiali Różaniec. Patrz na mnie i mów Różaniec mówiła Matka Najświętsza do Bernadetty w Lourdes. Ojciec św. Jan Paweł II mówił: Różaniec jest moją codzienną modlitwą – i muszę powiedzieć że jest modlitwą cudowną w swej prostocie i swej głębi. W Liście apostolskim na Rok Różańca pisze: Różaniec zatem choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym. Zatem przesuwając  paciorki różańca modląc się rozważamy jednocześnie najgłębsze treści Ewangelii. Zmiany tajemnic różańcowych odbywają się w każdą ostatnia niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9.00 sprawowanej w intencji członków Żywego Różańca i ich rodzin. Każdy członek  Róży modli się jedną dziesiątką Różańca, co daje codziennie cały Różaniec, gdyż w każdej Róży jest 20 członków, z których każdy modli się przez miesiąc losowo wybraną jedną tajemnicą z tej Róży korzystając z 20 odmówionych tajemnic codziennie, czyli całego różańca.
Obowiązku członków Żywego Różańca:
  • zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca
  • udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych
  • częste przystępowania do Sakramentów świętych oraz udział w precesjach maryjnych
  • rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską
  • odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika
  • udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.
Wróć do spisu treści