R_2 - Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie

Przejdź do treści
  
  Święta Penitencjaria 25 października 1967r. Udzielił członkom Żywego Różańca 8 odpustów zupełnych w ciągu roku pod zwykłymi warunkami:
 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca  
 • Ofiarowania Pańskiego (2 lutego)
 • Zwiastowania  Najświętszej Maryi Pannie (25 marca)  
 • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym)
 • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 sierpnia)
 • w Święto Królowej Różańca Świętego (7 października)
 • Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 grudnia)
 • Narodzenia Pana Jezusa (25grudnia).
  OBIETNICE RÓŻAŃCOWE ZŁOŻONE PRZEZ NAJŚW. MARYJĘ PANNĘ ŚW. DOMINIKOWI
  1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.
  2. Obiecują moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
  3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży
  4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.
  5. Dusza, która poleci  mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.
  6. Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną, jeżeli będzie sprawiedliwym,
  wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
  7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze bez sakramentów Kościoła.
  8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu  i przy śmierci Światło Boże i pełnię Jego łaski.
  9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
  10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
  11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.
  12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
  13. Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników  cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
  14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna   
  Jezusa Chrystusa.
  15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczania do nieba.     
Wróć do spisu treści